Personel İşleri Hizmetleri Birimi

 

PERSONEL İŞLERİ HİZMETLERİ BİRİMİ

 

 

 

Personel İşleri Hizmetleri Birimi; .......................................................................................

................................................................................................................................................................................

Görev Alanları:

....................................................................................................................................

   Şube Müdürü

  .......................................

Memur Mehmet Şaban BAYRAKTAR


Başa Dön