İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Toplumsal Duyarlılık Topluluğu

 

Toplumsal Duyarlılık Rektörlük Topluluğu olup, üyelerinin toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olma, olanakları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılama  genel amaçların yanı sıra İKÇÜ öğrencilerinin topluma karşı duyarlılığını geliştirme,  toplumdaki özellikle dezavantajlı grupları (kadın, çocuk, engelli, yaşlı, hasta vb.) tanımasını ve sorunlarına ilgi duymasını sağlama, öğrencilerin duyarlı oldukları toplumsal sorunlara yönelik projeler geliştirmesini, uygulamasını ve sonuçlarını değerlendirmelerini sağlama amaçlarını da vizyon edinmiş yeni üyelerini beklemektedir.

 

Akademik Danışman:   Öğr. Gör. Fatma DEĞİRMENCİ

Topluluk Başkanı:    Adem SOFLU

Topluluk Mail Adresi:   toplumsal.duyarlilik@ikc.edu.tr
 

Galeri

Menüyü Kapat