İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Uluslararası Öğrenci Topluluğu

 

Türk kültürünü, uluslar arası alanda tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla eğitim spor ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, etkinlikler ve organizasyonlar düzenlemek,
Yurtdışında yaşayan Türk gençlerinin ülkemizde eğitim almasına olanak sağlamak,
Ülkemizde üniversite eğitimi görmekte olan uluslararası öğrencilerin eğitimlerini başarıyla tamamlamalarını sağlayacak, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirecek faaliyetlerini teşvik etmek,
Ülkemizde üniversite eğitimi gören uluslararası öğrenciler için rehberlik amacıyla materyaller hazırlamak,
Ülkemizde Üniversite eğitimi gören uluslararası öğrencilere yönelik bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek,
Ülkemizde üniversite eğitimi gören yabancı uyruklu öğrencilerin, Türk kültürünün yaşatılması ve tanıtımı alanındaki çalışmaları desteklemek,
Aynı zamanda bütün öğrencilerimizin arasında dayanışma, yardımlaşma duygu ve isteğini geliştirerek farklı kültürlerin kaynaşmasını katkıda bulunmaktır.

 

Akademik Danışman:  Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK

Topluluk Başkanı:  Ahmad Faisal SAFİ

Topluluk Mail Adresi: uluslararasi.ogrencitoplulugu@ikc.edu.tr

Menüyü Kapat