İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Kızılay Topluluğu

Atatürk ilkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak, beden ve ruh sağlıklarını korumak, araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak, topluluk, olanakları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak genel amaçtır. Kızılay kurumumuza güvenli kan bağışçıları sağlama, çevreyi Kızılay bağlamında bilinçlendirme çalışmaları yapma, gönüllülerimize (üyelerimize) Kızılay ve ilkyardım eğitimi verme ve okulda sağlık anlamında bir durum olduğunda müdahale etmeyi kolaylaştırma, kızılay organizasyonlarının planlı ve düzenli olmasını sağlama, belli aralıklarla toplantılar yapıp üyelerin kaynaşmalarını ve daha aktif çalışabilecekleri bir ortam oluşturma, İzmir’deki orta öğretim ve ilköğretim okullarında çeşitli etkinlikler yaparak gelecek nesli bilgilendirme çalışmaları yapma. Hedef 25 (18-25) yaşları arası üniversite öğrencilerinden güvenli kan bağışı kampanyası) kapsamında yapılan çalışmaları İzmir Bölge Kan Merkezi desteğiyle yürütme.

 

Akademik Danışman:   Öğr.Gör. İbrahim ÇINAR

Topluluk Başkanı:  Büşra Fatma ÖZTÜRK

Topluluk Mail Adresi:     

Menüyü Kapat