Türk -İslam Dünyası Araştırma Topluluğu

 

 

Türk İslam Tarihini, Türk İslam Kültürünü ve Türk İslam Devletlerini tanıtmak, Sahip olduğumuz kültürel mirası tanıtmak, yaşamak ve yaşatmak, Türklerin dünya tarihindeki yeri ve Türklerin kurmuş olduğu devletleri tanıtmak,Günümüz Türk İslam Dünyasını tanıtmak ve kültürel akrabalık bağlarını pekiştirmek, Türk İslam Dünyasının jeopolitik önemini anlamak ve anlatmak, Türk İslam Tarihi ve Türk İslam Dünyası hakkında duvar gazeteleri hazırlamak ve yayımlamak, Üniversitemizde araştırılan konular hakkında panel, sempozyum konferans hazırlamak ayrıca konu ile ilgili kişi ve kuruluşların bu etkinliklere katılımını sağlamak, diğer üniversitelerin benzer toplulukları ile ortak çalışmalar yapmak, Türk İslam Dünyası ile ilgili zengin bir kütüphane oluşturmak için çaba sarfetmek, Türk İslam Dünyası ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında sağlam temellere dayalı dostluk ve iş birliğinin kurulmasına yardımcı olacak mahiyette çalışmalar ve etkinliklerde bulunmak.

 

 

 

Akademik Danışman  Dr. Öğr. Üyesi Hakkı KARAŞAHİN
Topluluk Mail Adresi  
Topluluk Başkanı  Onur BAYRAKTAR
İletişim  05432559002

 

 

 


Başa Dön