İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Türk - İslam Dünyası Araştırma Topluluğu

 

Türk İslam Tarihini, Türk İslam Kültürünü ve Türk İslam Devletlerini tanıtmak, sahip olduğumuz kültürel mirası tanıtmak, yaşamak ve yaşatmak, Türklerin dünya tarihindeki yeri ve Türklerin kurmuş olduğu devletleri tanıtmak, günümüz Türk İslam Dünyası'nı tanıtmak ve kültürel akrabalık bağlarını pekiştirmek, Türk İslam Dünyası'nın jeopolitik önemini anlamak ve anlatmak, Türk İslam Tarihi ve Türk İslam Dünyası hakkında duvar gazeteleri hazırlamak ve yayımlamak, Üniversitemizde araştırılan konular hakkında panel, sempozyum konferans hazırlamak ayrıca konu ile ilgili kişi ve kuruluşların bu etkinliklere katılımını sağlamak, diğer üniversitelerin benzer toplulukları ile ortak çalışmalar yapmak, Türk İslam Dünyası ile ilgili zengin bir kütüphane oluşturmak için çaba sarfetmek, Türk İslam Dünyası ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında sağlam temellere dayalı dostluk ve iş birliğinin kurulmasına yardımcı olacak mahiyette çalışmalar ve etkinliklerde bulunmak.

 

Akademik Danışman:    Doç. Dr. Hakkı KARAŞAHİN

Topluluk Başkanı:     Cihan ÖCAL

Topluluk Mail Adresi:   

Menüyü Kapat