Satınalma ve Mali İşler Birimi

 


Doğrudan temin, yolluklar, ihale işlemleri, ödeme ve muhasebeye gönderme işlemleri, tüm alımlar için fiyat araştırması ve onay işlemleri, kısmi zamanlı maaş ödemeleri birimimizce takip edilerek işlemleri yapılmaktadır.

 

 

 

Şube Müdürü 

Fatih CAN

 

 

Birim Sorumlusu Nail ÇAKIR
Taşınır Kayıt Yetkilisi Alparslan BAĞCI
Taşınır Kayıt Yetkilisi Kadri Selami DUMLU
Satın Alma Görevlisi Mehmet Şaban BAYRAKTAR
Satın Alma Görevlisi Rıza ŞEN

 

 


Başa Dön