İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

İLİM VE HİKMET TOPLULUĞU

 

İlmi, hikmeti, imanı, irfanı, ahlakı, hareketi ve istişareyi ilke edinmiş gençlerle hürriyet, adalet ve refahın hâkim olduğu toplumsal bir yapıyı inşa edecek, medeniyetimizin değerlerinden beslenen bir söylem ve yaşam pratiği ortaya koyarak, düşünce, bilim, sanat, spor ve sosyal hayatta marufun benimsendiği yeni bir dünya idealine hizmet etmek. Üniversitemizde okuyan öğrencilerin yardımlaşma, dayanışma, birlikte iş yapabilme kabiliyetlerini ve çevre ile olumlu iletişim becerilerini artırarak mağdur, mazlum öğrenci ve insanlara yardım elini uzatabilme duygusunu yeşertebilmek. İnsan haklarını ve özgürlüklerini savunan ve bu ilkeleri yaşatarak insan onuruna yaraşır davranışlar geliştirmelerine katkı sağlamak. İnsani yardım olgusunu üniversite öğrencileri arasında yaygınlaştırıp iyiliği üniversiteye yaymak. Acil yardım, arama kurtarma, yetim, kalıcı eser inşası, katarakt, eğitim, sağlık, kış yardımları, konferans, seminer, panel, ilan,afiş ve bildiriler ile öğrencileri bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmaktır. Öğrencilerin kişisel gelişim ve mesleki alan yeterliliklerine katkı sağlamak. Kültürel ve Sosyal faaliyetlerle kaynaşma programları düzenlemek. Yetimler, mülteciler ve ihtiyaç sahipleri için yardım ve destek programları düzenlemek. Aylık konferanslar düzenleyerek manevi ve kültürel anlamda farkındalık oluşturmak. Ünversitemize yabancı ülkelerden gelmiş misafir öğrenciler için kaynaşma ve dayanışma programları düzenlemek. Diğer üniversitelerle kültür köprüleri oluşturmak. Kitap okuma akademisi oluşturup aylık kitap tahlil programları düzenlemek. Toplumsal duyarlılık projeleri hazırlayıp hayata geçirmek.

 

Akademik Danışman:  Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Raşit Batur

Topluluk Başkanı:  Mehmet Ali BEYLEN

Topluluk Mail Adresi: ilimvehikmet.35@gmail.com

Menüyü Kapat