İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Gençlik ve Gelişim Topluluğu

 

Üniversitede okuyan öğrencilerin kişisel, sosyal, kültürel ve zihinsel gelişimini sağlamak, öğrencilerin birbiri ile kaynaşması ve sevgi, saygı, hoşgörü, nezaket gibi değerleri benimsemelerini sağlamak, öğrencilerin akademik gelişimlerini sağlayacak projeler hazırlamak, öğrencilere farklı beceri ve yeteneklerini ön plana çıkaracak etkinlikler düzenlemek, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak ve bu yeteneklerinin gelişimini desteklemek, öğrencilerin çevreye duyarlı ve yenilikçi bir bakış açısına sahip olmalarını sağlamak. Tüm bu faaliyetleri gerçekleştirmek için konferanslar, seminerler, atölye çalışmaları, akademik ve kültürel geziler düzenlemek.

 

Akademik Danışman:   Arş.Gör.Ali KÖSTEPEN

Topluluk Başkanı:  Enes AYDIN

Topluluk Mail Adresi:     

Menüyü Kapat