İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Arapça Topluluğu

 

 

Arap diline olan ilgiyi arttırmak. Arap Kültürünü tanımak. Arapça Konuşma becerisini geliştirmek. Üniversitemizdeki arap öğrenciler ile iş birliği yaparak yabancı dile olan ilgiyi arttırmak. Arapça film, hikaye, roman ve şiir ezberi gibi etkinliklerle arapçanın eğlenceli bir şekilde öğrenimini sağlamaktır. İl dışında düzenlenen Arap Dili konferansları, Arapça kitap ve kültür günlerine katılım sağlamak.

 

Akademik Danışman:   Arş. Gör. Elif Okur

Topluluk Başkanı:  Zehra Nur SEZGİN

Topluluk Mail Adresi:     

Menüyü Kapat