İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Avrupa Tıp Öğrencileri Topluluğu

 

Avrupa’ daki tüm tıp öğrencilerinin sesi olup onları temsil etmek, tıp eğitimi, tıp etiği ve tıbbi araştırma alanlarında, ilgili konuları tartışarak Avrupa’ daki tüm tıp öğrencileri arasında bir platform oluşturmak, Avrupa’ da tıp eğitimini en üst standartları taşımak ve Avrupa’da daha kaliteli sağlık olanakları yaratmaya yardımcı olmak, Avrupa entegrasyonunu sağlamak ve Avrupa’ daki tüm tıp öğrencileri arasında bir bağ oluşturmak, tüm Avrupa coğrafyasında eğitimler, aktiviteler ve sağlık konuları ile ilgili projeleri gerçekleştirerek tıp öğrencilerinin ve toplumun faydalanmasını sağlamak, kültürel ve sosyal aktiviteler düzenleyerek kültürler arası dayanışmayı kolaylaştırmak, diğer tıp öğrenci toplulukları ve Avrupa’ daki otoriterler ile beraber çalışarak, tıp alanında profesyonelleşmek.

 

Akademik Danışman:  Dr. Öğr. Üyesi Funda İfakat TENGİZ

Topluluk Başkanı:  Serhat DEMİR

Topluluk Mail Adresi:  emsaikcu@gmail.com

Menüyü Kapat