İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Engelsiz Umutları Paylaşma Topluluğu

 

 

Üniversitemizde okuyan tüm engelli öğrencilere eğitsel, sosyal ve kültürel anlamda destek olmak, günlük hayatta karşılaştığı engelleri belirlemek ve minimum düzeye indirmek için çalışmalar yapmak. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’ni engelli öğrenciler için fiziksel ve eğitsel anlamda erişilebilir kılmak için çalışmalar yapmak. Toplumdaki insanların, engelli bireylere karşı var olan önyargılarını yıkmak, bakış açısını değiştirerek toplumda davranış değişikliği oluşturmak, toplumsal duyarlılığı ve akademik nitelikli bilinci artırmak. Toplumda insanlara engellilik kavramını ve engelli gruplarını anlatarak farkındalığı attırmak ve doğru davranış bilincini yerleştirmek. Engelli bireylerin fiziksel aktivite düzeylerini arttırmak ve yaşam kalitelerini desteklemek. Tüm engelli bireylerin, toplumdaki normal gelişim gösteren kişilerin yararlandığı hak ve olanaklardan aynı biçimde, aynı düzeyde yararlanmasına yardımcı olmak için çalışmalar yapmak. Okulumuz öğrencilerini engelliler hakkında bilgilendirmek, farkındalıklarını arttırmak ve bu amaçla çeşitli etkinlikler, seminerler, sempozyumlar düzenlemek. Engellilere yönelik yürütülen çalışmaları takip etmek ve bu çalışmalara destek vermek. Her yaş grubunu engelliler ve engellilerin karşılaştığı sorunlar ile ilgili bilgilendirmek.

 

Akademik Danışman:  Dr. Öğr. Üyesi Sevtap Günay UÇURUM

Topluluk Başkanı:  Şule ÇAVDAR

Topluluk Mail Adresi:  empatitoplulugu2019@gmail.com

Menüyü Kapat