İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Hemşirelikte Bilim, Sanat ve Kültür Topluluğu

 

İzmir katip Çelebi Üniversitesinde okuyan ve hemşirelik ile ilgilenen öğrenciler arasında iletişimi arttırmak ve bilgi alışverişine ortam sağlamak. İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin diğer bölümleriyle de iş birliği yaparak öğrencilerin sosyal, mesleki ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak. Eğitici seminerler,konferans,sempozyum,gösteri,yarışma ve panellerle öğrencilerin ilgi ve motivasyonlarını doğru hedeflere yönlendirmek. Hemşirelik biliminin tanınmasına katkıda bulunmak, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğrencilerinin ilgi ve becerilerini geliştirilmesini sağlamak amacıyla kültürel ve sosyal ve bilimsel aktiviteler ve gezi faaliyetlerin düzenlenmesi. Topluluk olarak amaçlarımız doğrultusunda yapılacak olan faaliyetlerin daha aktif ve kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, çeşitli sivil toplum kuruluşları ile beraber faaliyet yapmak. İzmir Katip Çelebi Üniversite öğrencilerinin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmesi sağlamak. İzmir Katip Çelebi Bahar şenlikleri ya da başka organizasyonlarında, sportif, sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlere her türlü desteği sağlamak, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Dairesi Başkanlığı ve diğer topluluklarla iş birliği içinde çalışmak.

 

Akademik Danışman:   Prof. Dr. Yasemin TOKEM

Topluluk Başkanı:  Emre DEMİREL

Topluluk Mail Adresi: ikcunurse@gmail.com

Menüyü Kapat