İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Felsefe Topluluğu

 

Temel Felsefi kitapları ve düşünürleri tanıtmak ve sevdirmek, filozofların bulundukları tarihi yerleri gezmek, felsefi düşünce ve öğretiler hakkında bilgilendirme, felsefe'ye karşı yanlış düşünce ve ön yargıları kırmak, sorgulayıcı düşünmeyi aşılamak.

 

Akademik Danışman:   Dr. Öğr. Üyesi Hilal Kahraman

Topluluk Başkanı:  Betül KISA

Topluluk Mail Adresi:     

Menüyü Kapat