İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

TARİH VE KÜLTÜR TOPLULUĞU

 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi bünyesinde kurulan topluluğumuz, Üniversite öğrencilerinin tarih bilincinin geliştirmeye katkı sağlamak, tarihe ve kültürel öğelere ilgilerini uyandırmaktır. Ayrıca bölümümüz ve çalışma esaslarımızla ilgili konferans, açık oturum, panel, söyleşi vb. etkinlikler düzenlemektir. Tarih ve kültürümüz ile ilgili bilgi ve çalışmaları topluluk dergisi, duyuru, sosyal medya vb. yollarla üyelere ulaştırmaktır.

 

Akademik Danışman:   Dr. Öğr. Üyesi İrfan KOKDAŞ

Topluluk Başkanı:  Melek TUĞRUL

Topluluk Mail Adresi:     

Menüyü Kapat