İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Kalite Topluluğu

Kalite Topluluğu

5 Ekim 2020 tarihli Üniversitemiz Kalite Komisyonu Toplantısında, Üniversitemiz öğrencilerinin kalite sistemleri faaliyetlerine katılımlarının artırılması, Üniversitemizde kalite kültürünün yaygınlaştırılması ve kalite faaliyetlerinin içselleştirilmesi ile Üniversite bünyesinde ve/veya bünyesi dışında çalışmalar yürütülmesi amacıyla, İKÇÜ Kalite Topluluğu oluşturulmasına karar verilmiştir. Topluluğun temel görevleri şunlardır: Üniversitemizde kalite kültürünün öğrenciler tarafından içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, Öğrencilerin Üniversitemizdeki kalite sistemleri faaliyetlerine yönelik katılımlarını artırmak, Üniversite içerisinde ve/veya dışında öğrenci katılımlı faaliyetler gerçekleştirmek, Üniversitemizde gerçekleştirilen iç/dış tetkik ve/veya değerlendirme süreçlerinde gerek değerlendiricilere gerekse birimlerimize eşlik etmek ve destek olmak, Topluluk tarafından ilgili yıl içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin faaliyet raporu hazırlamak ve Kalite Komisyonuna sunmaktır.

 

Akademik Danışman:  Dr.Öğr.Üyesi Onur KARADAL

Topluluk Başkanı: Uğur KILIÇ

Topluluk Mail Adresi:     

Menüyü Kapat