İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

YEDİHİLAL TOPLULUĞU

 

Medeniyetimizin değerlerini esas alan, ahlaki değerleri gelişmiş, başkalarının hukukuna riayet eden, hür fikirli, vicdan sahibi, birikimli ve donanımlı, aklıselim nesiller yetiştirmek, yetişen bu nesille toplumda bu özelliklerin kalıcı bir şekilde tesis edilmesini ve yaşatılmasını sağlamak. Toplum huzurunu ilgilendiren temel meselelerde haktan yana tavır alıp kamuoyu oluşturmak. Sivil inisiyatifin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak için üniversitelelerde benzer hedefleri olan topluluklar ile etkin bir şekilde iletişim ve dayanışma içerisinde olmak. Özellikle ayrışmanın ve sosyal sorumsuzluğun zirve yaptığı bir dönemde, emin insanların birlikte yola düşmesini ve yola düşenlerin de birbirlerine düşmeksizin hedefe yönelmesini savunan YediHilal, insanlık tarihi boyunca süregelen Hak-Batıl mücadelesinde saf tutma hedefindedir. İstişarenin, sorumluluk bilincinin ve ihlası merkeze alan bir çalışma ahlakının hayatın her alanını kuşatmasını savunan YediHilal, bu ilkeler çerçevesinde İslam medeniyetinin bin yıllardır süregelen seferinde bir nefer olabilmek derdindedir.

 

Akademik Danışman:   Dr. Öğr. Üyesi İzzet Marangozoğlu

Topluluk Başkanı:  Büşra Zeynep BOZDEMİR

Topluluk Mail Adresi: yedihilal.ikcu@hotmail.com

Menüyü Kapat