İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

GEREKLİ EVRAKLARKISMİ STATÜLÜ ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRAN AKADEMİK/İDARİ BİRİMLERDEN İSTENEN BELGE VE FORMLAR

1-Kısmi Zamanlı Öğrenci Talep Formu (Form 1),

2-Kısmi Zamanlı Öğrenci Olur Yazısı (Form 2),

3-Kısmi Zamanlı Öğrenci Günlük Devam Çizelgesi (Form 3),

4-Kısmi Zamanlı Öğrenci Aylık Puantaj Tablosu (Form 4), 

İŞE KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN İSTENEN BELGE VE FORMLAR

1-Başvuru Formu (Form 5),

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3-Bir adet fotoğraf,

4-Disiplin Cezası bulunmadığına dair belge,

5-Banka Hesap Numarası (Ziraat Bankası - Girne Bulvarı Şubesi),

6-Öğrenci Belgesi,

7-Sözleşme (Form 6)  

8-Aile Durumu Bildirimive Taahhütname (Form 7-8),

9-Aile Sağlık Yardımı Sorgulama Belgesi (Form 9),

10-Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan burs alanlar için burslu olduğuna dair belge.
 

YUKARIDAKİ YAZILI BELGELERDEN HERHANGİ BİRİNİN EKSİK OLMASI DURUMUNDA ÖĞRENCİNİN İŞE GİRİŞ İŞLEMLERİ YAPILMAYACAKTIR.

Menüyü Kapat