İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Sosyal Hizmet Topluluğu

Akademik bir disiplin ve uygulamalı bir meslek olan sosyal hizmetin, hem üniversitede hem de bölgede tanıtımını yapmak.  Sosyal hizmet bilim ve mesleğinin uygulama yaptığı alanlara yönelik, müracaatçı gruplarını ilgilendiren konularda sosyal hizmet uygulama ve araştırma deneyimlerinin öğrenciler ile paylaşılacağı çevrimiçi ya da yüz yüze ortamları yaratmak (panel, söyleşi, vaka analizi, seminer vb.). Sosyal hizmetin müracaatçı gruplarına yönelik bilimsel ve mesleki farkındalık kazandırmak. Merkezi yönetim, yerel yönetimler, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ve diğer üniversitelerdeki sosyal hizmet toplulukları ile iş birliği yapmak. Öğrencilerin sosyal hizmet bilgi, beceri ve değer temeli konusundaki gelişimine katkı sunmak. Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal hizmet alanında girişimciliğini arttırmaya yönelik araştırma ve proje konularında farkındalıklarını geliştirmektir.

 

Akademik Danışman:  Doç. Dr. Melike TEKİNDAL

Topluluk Başkanı:  Mustafa KARTAL

Topluluk Mail Adresi: ikcusht@gmail.com 

Menüyü Kapat