İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Kısmı Zamanlı Öğrenci

 

 

 

ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRACAK AKADEMİK/İDARİ BİRİMLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. Maddesine ve Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esaslarına göre birimlerimizde çalıştırılacak olan kısmi zamanlı öğrencilerin çalışmaya başlamadan bir gün önce Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gelerek Sosyal Güvenlik Kurumuna girişlerini yaptırmaları gerekmektedir. Birimler tarafından hazırlanan puantaj kayıtları her ayın 1 ile 30'u arasındaki çalışma saatlerini gösterecek şekilde günlük 3 ve haftalık 15 saati geçmeyecek şekilde düzenlenmelidir. Öğrenci maaşları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun 20.08.2009 tarih ve 27325 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği gereğince iş kazası ve meslek hastalıkları primlerinin ve sağlık güvencesi olmayan öğrencilerin sağlık primlerinin zamanında ödenebilmesi için birimlerin düzenlemiş olduğu öğrenci puantaj kayıtlarının en geç ayın ikinci iş günü mesai bitimine kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir. Öğrencilerin işten ayrılması halinde ise Sosyal Güvenlik Kurumu çıkışlarının yapılabilmesi için öğrenci çalıştıran birimlerin, öğrenci işten ayrıldıktan 3 gün içinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına yazı ile durumu bildirmeleri gerekmektedir.

 

 

 

Menüyü Kapat