İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Yeniler Topluluğu

 

Üniversite öğrencilerinin her alandaki ortak ilgi ve fikirleri etrafında kendilerini özgür bir şekilde ifade edebilmeleri amacıyla gerçekleştirebilecekleri sosyal, fikirsel ve kültürel bağlamdaki faaliyetleri için bir çatı oluşturmak ve altyapı çalışmalarına destek vermektir. Öğrencilere, iş birliği içinde, kendi ilgi alanlarında gelişim şansı vermek, bilgi ve deneyimlerini arttırmak. Toplumdaki yeniliklerin yapısını, işleyiş şartlarını ve her türlü sorunlarını öğrenmek, bunları teorik ve pratik yöntemlerle çeşitli düzeylerde çözümlemeye çalışmak. Topluluk üyelerinin akademik, fikir ve sosyal gelişimlerine, atik ve çözüm üreten bireyler olmalarına katkıda bulunmak amacıyla faaliyetler yapmak. Topluluk üyelerinin gerek topluluk gerekse diğer topluluklarla ortak gerçekleştirilecek faaliyetlerle, gelecekte yer alacakları iş dünyası hakkında fikir edinmelerini ve tecrübe kazanmalarını sağlamak. Eğitim kurumları, mesleki kurumlar ve sanayi kuruluşları ile ilişki kurarak bu kurumların ve uzman kişilerin bilgi birikimlerinden tüm üyelerini yararlandırmak, kamuoyu ile ilişkileri geliştirmek, ayrıca üniversite öğrencileri arasında dayanışma ve iş birliğini sağlamak amacıyla, sosyal etkinliklerde bulunmak. Sürekli yenilik peşinde koşan bireyleri bir araya gelmelerini sağlamak ortak yenilikçi ve sürdürülebilir kültür bilinci oluşturulmasını çalışmak.

 

Akademik Danışman: Doç. Dr. Cahit KÜLEKÇİ

Topluluk Başkanı:  Yusuf ALKAN

Topluluk Mail Adresi: ikcuuniyeniler@gmail.com 

Menüyü Kapat