İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Hareketli Yaşam Topluluğu

 

Fiziksel aktiviteyi yaşam tarzı haline getirmek. Toplumda fiziksel aktivite farkındalığını arttırmak. Üniversitede fiziksel aktivite düzeyinin arttırılmasına yönelik çalıştay, kurs, eğitim, sempozyum ve kongreler düzenlemek. Sağlıklı kişilerde, engellilerde, özel gruplarda (yaşlı, kadın, gebe, çocuk, vb.) ve kronik hastalıklarda fiziksel aktivite düzeyinin arttırılmasına yönelik etkinlikler düzenlemek. Farklı yaş gruplarındaki bireylerde düzenli fiziksel aktivite teşvikine yönelik etkinlikler düzenlemek.

 

Akademik Danışman:   Arş.Gör. Yusuf EMÜK

Topluluk Başkanı:  Yaren ÇETİN

Topluluk Mail Adresi:     

Menüyü Kapat